Cultuurtechnisch

Klepelen

Voor het klepelen van natuurterreinen, bermen, etc beschikken we over diverse klepelmaaiers, zowel voor als achter of in combinatie met een werkbreedte van 5.5 meter

Maaikorf

Voor het maaien van sloten en waterlopen beschikken we over diverse maaikorven. Deze zijn inzetbaar aan zowel een mobiele kraan als aan onze 8 ton rups midigraver.

Herder

Greppel frezen

Voor het frezen van nieuwe greppels of onderhouden van bestaande greppels beschikken we over een greppelfrees. De machine freest in 1 werkgang een greppel tot 45 cm diep in V vorm, en verspreid het vrijgekomen materiaal meteen over het land. Dit alles voor een betere afwatering van percelen of ter onderhoud van natuurgebieden.

Maaien sportvelden en parken

Walkantfrezen

Voor opstaande randen op percelen of verspreiden van slootmaaisel beschikken we over een walkantfrees.