melkveehouderij

Melkveehouderij

Op ons melkveebedrijf zijn zo’n 170 koeien aanwezig en bijbehorend jongvee.

Sinds Juli 2010 zijn de melkgevende koeien gehuisvest in een nieuwe ligboxenstal. Sinds toen kon het jongvee en de droge koeien weer ruimer gehuisvest worden in de oude ligboxenstal. Op dit moment wordt er 1500000 kg melk per jaar geproduceerd en geleverd aan Friesland Campina.

Ligboxenstal

Bij de bouw van de stal hebben we gekeken naar wat voor de koe de makkelijkste en kortste looplijnen zijn van melken naar eten en drinken naar liggen.

Vandaar de 0+4+0 opbouw. Dit om een zo optimale leefomgeving te creëren. Ook is gekeken naar het makkelijk kunnen werken in de stal.

 

Tevens is er in deze stal een mogelijkheid tot ‘vrij koeverkeer’, dus ze kunnen naar binnen en buiten lopen wanneer ze willen.