terreinonderhoud

Gladheidsbestrijding houdt in: het sneeuw- en ijsvrij maken van parkeerplaatsen, paden, opritten, wegen, pleinen en laaddokken. Het is voor bedrijven van belang dat de gladheidsbestrijding goed is georganiseerd, als bedrijf bent U immers mede verantwoordelijk voor de veiligheid van bezoekers en personeel. Het sneeuw- en ijsvrij houden van uw terrein is een hele klus. Loon en Grondwerkbedrijf Neijs uit Rijsbergen is gespecialiseerd in sneeuwschuiven en zout strooien. We beschikken over zoutstrooiers, diverse sneeuwschuiven en een veegborstel. We staan 24 uur per dag 7 dagen per week klaar om uw terrein te behandelen.

Maaikorf HERDER 4,30 meter. 

Voor het maaien van waterlopen en knippen van heggen.

Klepelmaaier 2,30 m

Terrein maaien met de klepelmaaier 2,30 m breed

Greppelfrezen

Voor het frezen van nieuwe greppels of onderhouden van bestaande greppels beschikken we over een greppelfrees. De machine freest in 1 werkgang een greppel tot 45 cm diep in V vorm, en verspreid het vrijgekomen materiaal meteen over het land. Dit alles voor een betere afwatering van percelen of ter onderhoud van natuurgebieden.